AWROL Pojazdy Użytkowe AWROL Pojazdy Użytkowe AWROL Pojazdy Użytkowe AWROL Pojazdy Użytkowe

Zabudowy samochodów i naczep

Zaabudowa samochodu - wykonanie skrzyni ładunkowej wg życzenia klienta  


Zabudowa naczepy
  


   

Zabudowa samochodu


Zabudowa naczepy   

Przyczepy rolnicze samowyładowcze od 4 do 18 ton • Podwozia przyczep
• Zabudowa podwozi przyczep • Przyczepy na indywidualne zamówienia
• Remonty wszelkich typów przyczep • Konstrukcje stalowe • Pojemniki na odpady